Użytkownik: Hasło:
Umowa o współpracy z 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego


Miejscem narodzenia Stowarzyszenia "Krzesiny" jest oczywiście krzesińska baza, dziś 31 Baza Lotnictwa Taktycznego. Wcześniejsze działania zmierzające do powołania Stowarzyszenia także mają związek z lotniskiem w Krzesinach. Zarówno poprzez jednoczące nas forum dyskusyjne na stronie WWW bazy, jak i miejsca naszych spotkań w Klubie Garnizonowym oraz w kultowych miejscach pod płotem bazy przy "Bramie Ożarowskiej" i "Ulach". Niebagatelną rolę w tworzeniu Stowarzyszenia i panującej w nim atmosfery odegrali ludzie z Bazy, dzięki którym nawiązaliśmy współpracę, która już zaowocowała wieloma ciekawymi przedsięwzięciami. Po roku pracy i przygotowań nadszedł wreszcie czas na formalne nawiązanie współpracy Stowarzyszenia z Wojskiem poprzez podpisanie stosownej umowy

Ten bardzo ważny, wręcz symboliczny dla SMLW "Krzesiny" akt miał miejsce w dniu 16 lutego 2009r. o godz. 9.30 w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu. Okazją do tej uroczystości była wystawa prac konkursowych na znak rozpoznawczy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego połączona z wręczeniem nagród zwycięzcą konkursu na wspomniany wyżej znak.
Sygnatariuszami umowy byli: ze strony wojskowej Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego - gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek. Ze strony Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa Wojskowego "Krzesiny" Prezes Piotr Łysakowski oraz Wiceprezes Bernard Gust. Podpisane porozumienie nakreśla ramy wzajemnej współpracy w zakresie propagowania wiedzy o historii lotnictwa i tradycjach oręża polskiego, kształtowania proobronnych postaw społeczeństwa, działań na rzecz krzewienia idei awiacji, organizowania wspólnych z jednostkami 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego przedsięwzięć w tym wykładów, konferencji, wystaw i warsztatów o tematyce historycznej i lotniczej W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, dla których wydarzenie to miało szczególnie ważny, wręcz symboliczny charakter.


Po zakończeniu uroczystości w muzeum uczestnicy udali się na wycieczkę, oczyliście do 31 BLT w Poznaniu-Krzesinach. W trakcie zwiedzania bazy obejrzano hangar techniczny, w którym można było z bliska zapoznać się z samolotem F-16 oraz uzyskać wyczerpujące informacje na jego temat od żołnierzy obsługujących te wspaniałe maszyny. Następnie obejrzeliśmy start Jastrzębi do kolejnej tury lotów, co było szczególnie ciekawe ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz leżący na lotnisku śnieg. Do pełnego obrazu wycieczki należy dodać jeszcze wizytę w spadochroniarni oraz wizytę w budynku symulatorów lotu. Ostatni punkt był wyjątkowo atrakcyjny, gdyż jest to miejsce do którego wycieczki zwykle nie zaglądają. Oczywiście cała impreza była kolejną okazją dla naszych wspaniałych spotterów do wykonania wspaniałych zdjęć polskich Jastrzębi.
Bernard Gust